ที่อยู่บริษัท

บริษัท เอเอ็มอี เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)  

เลขที่ 1701/3 ถนนพหลโยธิน

แขวงจตุจักร เขตจตุจักร

กรุงเทพมหานคร 10900

เบอร์โทรศัพท์ : 02-512-5639

แฟกซ์          : 02-512-5639


เวลาทำการ

  • วันจันทร์-ศุกร์: 09.00 -  18.00 น.
  •  
  • ฝ่ายบริการลูกค้าสัมพันธ์
  •  
  • เบอร์โทรศัพท์ : 02-512-5639
  •  
  •