หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์

 

ที่อยู่ บริษัท เอเอ็มอี เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) เลขที่ 1701/3 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
ติดต่อ คุณกมลพรรณ ชุณหสุนทร
เบอร์โทรศัพท์ 02-512-5639 ต่อ 111
แฟกซ์ 02-512-5639
E-mail kamonpan@ametechnology.co.th