สวัสดิการ

บริษัท เอเอ็มอี เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) เราดูแลพนักงานทุกคนเหมือนดั่งคนในครอบครัว โดยเราเล็งเห็นถึงความสำคัญของพนักงานของเรา ใสใจในรายละเอียดความต้องการพนักงานทุกคน เพราะเราเชื่อว่าผลงานที่ดีถูกสร้างขึ้นจากพนักงานที่มีสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดีได้มาตรฐาน และมีความสุขกับการทำงาน พร้อมพรั่งด้วยสิ่งอำนวยความสะดวก และมอบสวัสดิการมากมาย