ร่วมงานกับเรา

        บริษัท เอเอ็มอี เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทที่ประสบความสำเร็จด้าน (MVAS :Mobile Value Added Service) อีกทั้งยังเป็นผู้ให้บริการและพัฒนาระบบ Software อย่างเป็นทางการให้กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ซึ่งทำให้เรามีศักยภาพด้านฐานข้อมูล ด้วยทีมงานมืออาชีพ เราจึงมีความเป็นเลิศในสายงานดำเนินธุรกิจบริการขายสินค้าออนไลน์ (Mobile Commerce Business) บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการบริหารบุคลากรตั้งแต่เริ่มก่อตั้ง เราพร้อมรับคนรุ่นใหม่ที่เปี่ยมด้วยพลัง ความสามารถ และมีความกล้าที่จะแสดงศักยภาพของตัวเอง พัฒนาตัวเองอย่างไม่หยุดนิ่ง รักการเรียนรู้และรู้จักปรับใช้ให้เข้ากับการดำเนินงานในยุคดิจิตอล พร้อมเปิดอิสระทางความคิดสร้างสรรค์พร้อมทะยานสู่ความสำเร็จไปพร้อมกับเรา หากคุณมีความเชื่อมั่นในตัวเอง และพร้อมจะก้าวเดินไปสู่เป้าหมายเดียวกันกับเรา

 

เรากำลังมองหาบุคคลากรที่มีความสามารถ หากคุณเป็นคนหนึ่งที่มีเป้าหมายเดียวกับเรา