ขั้นตอนการสมัครงาน

ช่องทางการรับสมัครงาน

  1. สมัครด้วยตนเองติดต่อฝ่ายทรัพยากรบุคคล อาคาร อาร์ เอส ทาวเวอร์ ชั้น 16
  2. สมัครผ่าน Email โดยสามารถดู " ตำแหน่งงานว่าง " แล้วส่งมาที่ Email : vatinee@getcools.com

โดยทุกช่องทางจะได้รับการพิจารณาคัดเลือกค่ะ 

 

หลักฐานที่ต้องใช้ในการสมัครงาน

  1. รูปถ่าย ขนาด 1 หรือ 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป
  2. สำเนาบัตรประชาชน  1 ชุด
  3. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด
  4. สำเนาใบทรานสคริป  1 ชุด
  5. เอกสารอื่นๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล / หลักฐานการผ่านการฝึกอบรมต่างๆ หลักฐานการผ่านการเกณฑ์ทหาร เป็นต้น ทั้งนี้เอกสารทุกอย่างให้รับรองสำเนาถูกต้อง

 

การเดินทาง

สามารถนั่งรถไฟฟ้าใต้ดิน ลงสถานีศูนย์วัฒนธรรม ทางออกที่ 4 บริษัทตั้งอยู่อาคาร RS TOWER ชั้น 16