ข้อมูลบริษัท

 

บริษัท บริษัท เอเอ็มอี เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
ลักษณะการประกอบธุรกิจ ประกอบธุรกิจสื่อ  การให้บริการข้อมูล  และดำเนินธุรกิจบริการขายสินค้าออนไลน์
ที่ตั้งสำนักงาน  เลขที่ 1701/3 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
เลขทะเบียนบริษัท 0107558000288
โทรศัพท์ (662) 512-5639
แฟกซ์ (662) 512-5639
ตลาดหลักทรัพย์ mai
วันที่เข้าซื้อขายวันแรก